Obserwuj nas:

Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a komornik

Prawo gospodarcze
Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym a komornik

Sąd w Polsce wydaje dwa rodzaje nakazów zapłaty. Mowa o nakazach zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz nakazach zapłaty w postępowaniu nakazowym. Oba dokumenty zasadniczo różnią się od siebie. Czy jednak upoważniają one komornika do  przejęcia majątku dłużnika? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej!

Czy sądowy nakaz do zapłaty upoważnia komornika do egzekucji?

Sam nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym nie jest wystarczającą podstawą do przeprowadzenia egzekucji komorniczej. Aby tak się stało, dokument ten musi zostać zaopatrzony przez sąd po jego uprawomocnieniu w klauzulę wykonalności, .

Należy jednak pamiętać o tym, że pozwanemu przysługuje sprzeciw od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym, na którego złożenie pozwany ma aż 14 dni od daty jego doręczenia stronie pozwanej.

Gdy to zrobi, nakaz traci moc,  po prostu przestaje istnieć. Wygląda więc na to, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym nie wystarczy do wszczęcia postępowania komorniczego przed jego uprawomocnieniem i nadaniem klauzuli wykonalności. A jak wygląda to w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym? Przyjrzyjmy się temu bliżej!

Komornik a nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym zostaje nadany przez sąd w wyjątkowych okolicznościach. Po pierwsze, powód dochodzący  roszczeń  przed sądem musi udowodnić słuszność swoich twierdzeń na podstawie dołączonego do pozwu dokumentu urzędowego, zaakceptowanego przez dłużnika rachunku, wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu.

Ponadto sądowy nakaz zapłaty może również zostać wydany przeciwko osobie zobowiązanej z tytułu weksla lub  czeku  należycie wypełnionego, których prawdziwość i treść nie budzi żadnych wątpliwości. Oczywiście pozwany może sprzeciwić się takiemu nakazowi składając zarzuty od nakazu zapłaty.

W tym przypadku jednak nie spowoduje to utraty mocy nakazu sądowego. Dopiero po rozpatrzeniu sprawy sąd może uchylić dany nakaz.

Nakaz zapłaty a egzekucja długu przez komornika

Jak już wspomniano, egzekucja długu na podstawie nieprawomocnego nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym nie jest możliwa. Zupełnie inaczej wygląda to jednak w przypadku nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym.

Dopuszcza się bowiem możliwość prowadzenia postępowania zabezpieczającego, a w przypadku wniesienia zarzutów przez pozwanego, nakaz ten nie traci swojej mocy prawnej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym stanowi zabezpieczenie – i to bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności.

Tym samym jest to solidna podstawa by prowadzić postępowanie zabezpieczające. W praktyce więc oznacza to, że powód może skierować do komornika wniosek, w którym poprosi o zabezpieczenie majątku pozwanego. Oczywiście do kwoty nie większej niż ta, jaką została wskazana w nakazie zapłaty. Natomiast w momencie, gdy nakaz stanie się prawomocny, komornik będzie mógł przekazać zabezpieczoną kwotę wierzycielowi dłużnika.

Podsumowanie

To, czy powód będzie mógł złożyć wniosek o zabezpieczenie do  komornika przed uprawomocnieniem się nakazu zapłaty, zależy tylko i wyłącznie od tego, jakiego rodzaju nakaz zapłaty zostanie wydany przez sąd. Jest tak, ponieważ nieprawomocny nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym nie stanowi tytułu zabezpieczenia.

Ponadto pozwany może w ciągu 14 dni odwołać się od nakazu, co spowoduje, że straci on moc. Jeśli jednak sąd wydał nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym to wierzyciel po jego otrzymaniu może skierować do komornika wniosek o wszczęcie  postępowania zabezpieczającego. Co więcej, dokument ten jest tytułem zabezpieczenia już w momencie jego wydania. Sąd nie musi więc opatrywać go klauzulą wykonalności.

W efekcie więc komornik może zająć majątek pozwanego. Zgodnie z prawem wartość zajętego majątku nie może jednak przekroczyć sumy wskazanej w nakazie zapłaty. Kiedy natomiast nakaz zapłaty uprawomocni się, zabezpieczona kwota trafi do wierzyciela w celu spłaty długu. W ten sposób otrzyma on z powrotem swoje pieniądze.

Tagi:

Udostępnij: