Obserwuj nas:

Co zrobić gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem?

Prawo rodzinne
Co zrobić gdy matka utrudnia kontakt z dzieckiem

Rozstanie współmałżonków ma bezpośredni wpływ na ich dzieci. Chociaż regularne utrzymywanie kontaktów ze swoim dzieckiem stanowi obowiązek każdego opiekuna to jednak czasami zdarza się, że są one znacząco utrudniane przez jednego z byłych partnerów. W takiej sytuacji konieczne okaże się podjęcie odpowiednich działań, pomagających skutecznie naprawić utracone relacje. Jak dokładnie należy więc postąpić?


Na czym polegają kontakty rodziców z dzieckiem?

Kontakty rodziców z własnym dzieckiem obejmują szereg różnorodnych interakcji, które mają na celu nawiązywanie wspólnych więzi. Wliczają się więc tutaj zarówno bezpośrednie spotkania czy odwiedziny, jak i systematyczne rozmowy telefoniczne, utrzymywanie korespondencji elektronicznej bądź pocztowej, a także porozumiewanie za pomocą komunikatorów lub portali społecznościowych. Ważną rolę odgrywają też wycieczki, spacery i wyjścia. Utrudnianie lub blokowanie przez któregokolwiek z partnerów takich relacji może doprowadzić do konieczności ich uregulowania w trakcie postępowania sądowego. 


Matka utrudnia kontakt z dzieckiem – dlaczego?

Według przepisu art. 113 § 1 i § 2 k.r.o bez względu na władzę rodzicielską, opiekunowie mają prawo i obowiązek utrzymywania stałych kontaktów ze swoim dzieckiem. Czasami zdarza się jednak, że matka z jakiegoś powodu zaczyna utrudniać ojcu możliwość nawiązywania relacji z potomstwem, zwłaszcza jeśli byli małżonkowie nie rozstali się w zgodzie. Tego typu działania mogą być również spowodowane:

  • poczuciem zagrożenia dalszych kontaktów matki z dzieckiem;
  • dążeniem do wymuszenia nieco wyższych alimentów;
  • brakiem akceptacji dla obecnego stylu życia lub nowej partnerki byłego męża;
  • bezpośrednim wpływem osób trzecich, w tym dziadków dziecka czy chrzestnych.

Istnieje też jednak wiele czynników zewnętrznych, na które matka nie ma bezpośredniego wpływu. Zaliczają się do nich m.in. :

  • inne miejsca zamieszkania;
  • zmiana szkoły;
  • regularne wyjazdy dziecka z matką, np. w celu zarobkowym lub opieki nad dziadkami;
  • duża ilość obowiązków i zajęć dziecka.

W takich przypadkach zazwyczaj wystarczy jedynie porozmawiać z matką dziecka i samodzielnie dojść do porozumienia odnośnie regulacji kontaktów. W razie niepowodzenia można skorzystać z pomocy mediatora bądź prawnika. Kiedy jednak była partnerka świadomie stara się utrudniać kontakty dziecka z ojcem to niestety konieczne okaże się sądowe rozwiązanie sprawy.


Wniosek sądowy o ustalenie kontaktów z dzieckiem

Jeśli kontakty ojca z dzieckiem nie zostały wcześniej określone w wyroku rozwodowym to należy złożyć do najbliższego sądu rejonowego wniosek o ich uregulowanie. Takie pismo powinno zawierać dokładne terminy, kiedy ojciec chce widywać się z dzieckiem i w jakim miejscu. Niezwykle ważny jest również czas i częstotliwość spotkań. Jednocześnie trzeba przy tym uwzględnić cały rok, w tym miesiące szkolne, wakacje, święta czy różne okazje, np. urodziny dziecka. Dodatkowo należy też poruszyć inne kwestie, chociażby dotyczące odprowadzania i odbierania pociechy ze szkoły. Oczywiście matka może zakwestionować podaną formę kontaktów i zaproponować swoją, jednak ostateczną decyzję i tak podejmie tutaj sąd. Po otrzymaniu stosownego dokumentu sąd rozpocznie właściwe postępowanie, które oficjalnie ureguluje kontakty obojga rodziców z dzieckiem. Kierując się przede wszystkim dobrem małoletniego określi więc jak mają wyglądać kontakty ojca z dzieckiem, a wtedy matka powinna już dostosować się do danego postanowienia sądu. 


Wniosek sądowy o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

Ojcowie, którym zależy na natychmiastowym wznowieniu relacji z dzieckiem mogą dodatkowo złożyć wniosek o zabezpieczenie kontaktów. Jego głównym celem jest pomoc w regulacji kontaktów rodzica z potomstwem, jeszcze w trakcie trwania postępowania sądowego. Jest to tymczasowe rozwiązanie, ułatwiające ojcu szybsze widywanie się z własną pociechą. 


Utrudnianie kontaktów mimo wyroku sądowego

Niektóre matki mimo oficjalnego orzeczenia sądowego nadal utrudniają swoim byłym partnerom kontaktowanie się z dzieckiem. W takiej sytuacji należy po raz kolejny skierować sprawę do sądu. Konieczne okaże się więc złożenie wniosku o egzekucję kontaktów. Wskutek wszczęcia postępowania sąd może upomnieć matkę za dotychczasowe niestosowanie się do oficjalnych regulacji. Jeśli nie przyniesie to oczekiwanych rezultatów to sąd dopuszcza zastosowanie kary pieniężnej za każdorazowe naruszenie ustaleń. Wysokość kary jest wyznaczana adekwatnie do możliwości finansowych danej osoby, a środki zostają wypłacane bezpośrednio pokrzywdzonemu rodzicowi. 


Zachowanie ciągłości kontaktów z własnym dzieckiem jest obowiązkiem każdego rodzica. Nawet w przypadku ograniczenia bądź pozbawienia władzy rodzicielskiej, ojciec nadal ma prawo do utrzymywania stałych relacji z potomstwem. Warto więc mieć świadomość, w jaki sposób należy egzekwować swoje prawa i kiedy powinno się ich domagać. W razie wystąpienia problemów ze sporządzeniem prawidłowego pisma można skorzystać z pomocy doświadczonej kancelarii prawnej, która specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych. 

Tagi:

Udostępnij: