Obserwuj nas:

Alimenty na dziecko mieszkające za granicą – co warto o nich wiedzieć?

Prawo rodzinne
Alimenty na dziecko mieszkające za granicą

Czy dziecku, które mieszka za granicą, należą się alimenty? Oczywiście, że tak. Alimenty dla dziecka, to świadczenie, które należy się każdemu dziecku – i to bez względu na to, gdzie ono mieszka. Tu jednak rodzą się kolejne pytania. Dlatego też w poniższym artykule zdradzamy, jak egzekwować polskie alimenty za granicą oraz ile mogą one wynosić. Przeczytaj i dowiedz się więcej!

Czy dziecku przebywającym za granicą przysługują polskie alimenty?

Zastanawiasz się nad tym, czy polskie alimenty obowiązują za granicą? Spokojnie, możesz odetchnąć z ulgą – obowiązek alimentacyjny obowiązuje niezależnie od miejsca zamieszkania. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami (ustawa z dn. 25 lutego 1964 r.) obowiązek uiszczania świadczeń alimentacyjnych obowiązuje wszystkich rodziców, których dziecko nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać.

W praktyce więc oznacza to, że dziecko powinno otrzymywać przyznane przez sąd alimenty. Niezależnie od tego, czy przebywa ono w Polsce, czy za granicą. Tak samo, jak w sytuacji, gdy to rodzic mieszka w innym kraju. W rzeczywistości jednak najbardziej problematyczna może się okazać egzekucja alimentów, w przypadku gdy pociągnięty do płacenia alimentów rodzic, nie chce dobrowolnie opłacać tego świadczenia. Ustalenie adresu rodzica pozwanego o alimenty jest bowiem ustalenie aktualnego miejsca pobytu zobowiązanego.

Tym samym przemieszczenie się dziecka, któremu alimenty się należą, nie wpływa na ustalony przez Sąd obowiązek alimentacyjny. Niezależnie od tego, czy dziecko przemieszcza się po kraju, czy za granicą. Nie ma na to wpływu również wyjazd dziecka za granicę – nawet jeśli dziecko opuści kraj na stałe. I to bez znaczenia na to, czy wyjechało ono do kraju należącego do UE, czy opuściło Europę.

Alimenty dla dziecka, które mieszka na terytorium UE

Od kiedy w 2004 r. Polska stała się członkiem Unii Europejskiej obowiązują nas przepisy unijne. Zgodnie z rozporządzeniem nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych jurysdykcję w tej sprawie ma m.in.:

  1. Sąd zwykłego miejsca pobytu pozwanego;
  2. Sąd zwykłego miejsca pobytu wierzyciela.

Ponadto strony mają również możliwość umownego ustalenia miejsca rozstrzygania sporów. Może to być;

  1. Sąd państwa członkowskiego UE, w którym mieszka jedna ze stron;
  2. Sąd państwa członkowskiego, którego jedna ze stron jest obywatelem.     

Warto pamiętać również o tym, że zgodnie z prawem, jeżeli orzeczenie o alimentach zostało wydane w państwie, które jest stroną protokołu haskiego z dnia 23 listopada 2007 r., jest ono uznawane w innym państwie należącym do UE – i to bez konieczności przeprowadzania dodatkowego postępowania. W praktyce więc oznacza to, że jeśli postępowanie sądowe o alimenty toczyło się w Polsce, jego wyrok będzie obowiązywał niezależnie od tego, w którym państwie UE przebywa dziecko.

Jak wygląda egzekucja alimentów na dziecko, które mieszka za granicą?

Skoro wiadomo już, że dziecko mieszkające za granicą, może otrzymywać alimenty – pojawia się więc pytanie, jak można dochodzić alimentów na dzieci mieszkające za granicą. Tak jak w przypadku standardowej procedury najpierw należy złożyć do sądu pozew o alimenty. Pozew można złożyć, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Druga z opcji najczęściej jest wybierana, gdy dziecko na stałe mieszka za granicą. Musi to być jednak sąd przynależny do miejsca zamieszkania pozwanego o alimenty rodzica lub przynależny do zagranicznego adresu dziecka. Wydany przez sąd wyrok będzie obowiązywał zarówno w kraju, jak i za granicą.

Co w przypadku, gdy pozwany rodzic nie będzie płacił alimentów? W takiej sytuacji wystarczy wypełnić wniosek o wykonanie orzeczenia w sprawie zobowiązań alimentacyjnych, który następnie zanosi się go do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wypłacenie zaległych alimentów. Do wniosku należy załączyć również:

  • Odpis orzeczenia sądu w sprawie przyznania alimentów.
  • Wyciąg z orzeczenia sporządzonego przez sąd;
  • Opcjonalnie: dokument, który dowodzi zaległości w wypłacaniu dziecku świadczenia.

Ważne jest również by wszystkie te dokumenty spełniały wymogi niezbędne do stwierdzenia autentyczności tego orzeczenia w kraju, w którym składa się wniosek do sądu. Konieczne jest także wykonanie wszystkich niezbędnych tłumaczeń tych dokumentów sporządzonych – i to potwierdzonych przez tłumacza przysięgłego.

Alimenty na dziecko mieszkające za granicą – ile mogą wynieść?

Alimenty na dziecko, które mieszka za granicą, mogą mieć różną wysokość. Od czego więc zależy wysokość alimentów, które otrzyma dziecko? Kwota alimentów może się różnić w zależności od kraju. Jednak bardzo często zdarza się tak, że koszty życia za granicą są znacznie wyższe niż w Polsce. To z kolei wpływa na wysokość otrzymywanych przez dziecko świadczeń. 

Ponadto wysokość alimentów dla dziecka mieszkającego za granicą zależy od sumy wydatków, które są konieczne z przyczyny utrzymania i wychowania małoletniego dziecka. W swoim orzeczeniu sądy kierują się jednak i możliwościami majątkowymi osoby pozwanej o alimenty. Nie da się jednak ukryć, że koszty tych świadczeń z reguły są wyższe niż w przypadku alimentów na dziecko mieszkające w Polsce. Wynika to z droższych kosztów utrzymania, aczkolwiek muszą to być wydatku wynikające z potrzeb dziecka, jego stanu zdrowia itd.

Tagi:

Udostępnij: